Tècnica perfecta

* Admiro profundament l'obra cuidada i neta dels grans fotògrafs. Les seves edicions i composicions emocionants i exquisides fruit de la seva dedicació a l'art fotogràfic i treball constant.

* I deeply admire the work neat of great photographers. His editions and exciting compositions and exquisite ... the light... result of his dedication to photographic art and his constant work.

Loading Images