El meu mon desconegut

* La fotografia em dóna un material inesgotable ... variants infinites i una bella iconografia. Ho trobo tot aquí, a Aminus. Imatges que com meandres del nostre temps ... permeten que jo conegui altres països i els seus signes culturals. Un plaer fer-ho a través de la fotografia.

* The picture gives me endless material ... infinite variations and a beautiful iconography. I find it all here at Aminus. Images as meanders of our time ... allow me to know other countries and cultural signs. A pleasure to do so through photography.

Loading Images