Pessics a l'estómac...

Pessics a l'estómac... un sospir incontenible... complicitat amb qui fa la fotografia... emoció dolça... afinitat brusca i desig de tornar a mirar-la... una vegada i una altra...

Pinching in the stomach ... irrepressible sigh ... complicity with who does photography ... sweet emotion ... affinity sudden and desire to return to look ... again and again ...

Loading Images