Moments efímers

*Moments efímers... ambigüitat de la admiració en un moment precís de la mirada fotogràfica. Irrepetible encara que molts arriben desprès de un procés esforçat d'observació... L'admiració desprès del procés és el que fa prèmer el botó i retenir un instant preciós...

*Fleeting moments ... ambiguity of admiration at a precise moment of the photographic gaze. Unrepeatable although many come after a process of observation struggled ... The admiration after the process we decided to take the picture and stop a precious moment ...

Loading Images